Advokatfullmektig Siv Kvåle Sanden

Siv Kvåle Sanden (f.1989) frå Hafslo. Ho har Bachelor i økonomi og administrasjon frå Høgskulen i Bergen 2011 og Master i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen 2017.

Siv har tidlegare hatt ferievikariat hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane der ho har gjort ulike oppgåver og sakshandsaming på verjemålsområdet. Siv hadde skriveplass hjå Advokatfirmaet Tollefsen våren 2017.

Siv er vikar for sekretær Mariann M. Volløyhaug.


Arbeidsområder:

  • Tingsrett
  • Forretningsjus
  • Sakshandsamar på verjemål
  • Sekretæroppgåver
  • Klientmottak og klientregistrering 
  • Økonomifunksjonar
  • Anna saksbehandling

Mobil: 975 20 486

Epost: siv@advokat-tollefsen.no