Sekretær Mariann Myklemyr Volløyhaug

Mariann Myklemyr Volløyhaug (f. 1988) frå Luster. Har juridiskkontormedarbeidar utdanning fra Treider Fagskoler i Bergen. Har 3 års praksis som advokatsekretær/ sakshandsamar ved advokatkontor i Bergen. 

Har arbeidd ved kontoret sidan februar 2016.

 


Arbeidsområder:

  • Sakshandsamar på verjemål
  • Sekretæroppgåver
  • Klientmottak og klientregistrering 
  • Økonomifunksjonar
  • Anna saksbehandling

Mobiltelefon: 97 70 24 58
E-post: mariann@advokat-tollefsen.no