Forvaltning


Grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn

Kontoret bistår kommunar og private med forhandling, avtaleutforming og oppfølgjing av saker om overtaking av grunn. Vi bistår ved saker om ekspropriasjon og fører sakene om skjønn for retten.

Plan- og bygningsrett

Vi kan hjelpe med råd og rettleiing i særleg vanskelege regulerings- og byggjesaker, til dømes i samband med saker som gjeld ulovlege byggjetiltak, byggjing i konflikt med nabo, utnytting av strandsone m.m.

Forvaltningsrett

Kontoret gir også hjelp til vurdering av vanskelege forvaltningsrettslege spørsmål, som til dømes om rettsleg kompetanse, partsinnsyn eller innsyn etter offentleglova, vedtaksutforming og sakskostnader.


Advokater med forvaltning som fagområde