Advokatfirmaet Tollefsen er eit lokalt advokatfirma i Sogndal

Vi hjelper klientar som har problem i forretningsverksemd, både i forhold til forhandlingar, kontraktskriving, betalingsvanskar, tvist med tilsette o.l.


Erfaringar har vist at våre klientar har fordel av at vi er lokale. Det gjer oss lettare tilgjengeleg for dei, meir operative når det er trong for raske handlingar, meir effektive i forhold til motpartar i distriktet og betre til å finna gode løysingar utan rettssak.

Vårt alternativ gjev også lettare tilgang på gode råd før problema oppstår. I dei fleste høve er det lokale alternativ også det billegaste.


Fagområde: Privat - Bedrift - Forvaltning