NYTT FØRDEKONTOR, NYE ANSATTE OG TO NYE PARTNARAR

Synne+Catrin.jpg

Advokatfirmaet Tollefsen utvidar og har opna nytt kontor i Førde

Med på laget har vi fått Synne Catrin Øren, som kjem frå stillinga som advokat i advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & Fonn AS.

Advokat Øren har lang fartstid som advokat i fylket og er ansatt for å lede Førde-kontoret. Ho trer samtidig inn som ny partner i Tollefsen frå 2. januar 2019. Med på det nye partnerlaget er også advokat Arvid Mellingen, som allereie har jobba hos Tollefsen i fleire år.

I tillegg har vi starta med trainee-ordning og ansatt ein ny advokatfullmektig som vil starte ved Sogndal-kontoret førstkomande måndag. Advokatfirmaet Tollefsen blir etter dette fylkets største advokatfirma, med 9 advokatar/advokatfullmektigar og 2 sekretærar.

Nyopninga vil bli markert med open rettshjelpdag i Førde fredag 18.01.19. For meir info, sjå vår facebookside.