Advokat Jan Arild Rømmen

Jan A_lzn.jpg

Jan Arild Rømmen har juridisk embedseksamen frå Universitetet i Bergen 1979. Han har lang og brei juridisk praksis.

Som advokat har han lang røynsle med bubehandling og forretningsførsel.

  • fire år som sakshandsamar hjå Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • fire år som politijurist
  • 27 år som advokat og dagleg leiar i eigedomsmeklingsføretak i Sogndal
  • han er tilsett hjå oss frå 01.09.13

Mobiltelefon: 48 14 76 99
E-post: jar@advokat-tollefsen.no

Arbeidsområder:

  • Bubehandling

  • Forretningsførsel

  • Arv og skifte

  • Fast eigedom

  • Konkurs

  • Kontraktsrett