PARTNAR, advokat Arvid Mellingen

Arvid_lzn.jpg

Advokat Arvid Mellingen(f. 1970) er frå Sandane. Han har juridisk embetseksamen frå Universitetet i Bergen hausten 1995.

Arvid Mellingen har brei erfaring frå fylkeskommunal og statleg forvaltning sidan 1996 og kom frå stillinga som juridisk sjef hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Ved sida av arbeid ved kontoret har Mellingen vore leiar i kommunane sitt oppreisingsutval for barnevern og oppnemnd som nestleiar av Skatteklagenemnda Region Vest.

Mellingen trådte inn som partnar i Advokatfirmaet Tollefsen i januar 2019.


Mobiltelefon: 90 08 25 41
E-post: arvid@advokat-tollefsen.no

Arbeidsområder:

  • Grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn

  • Bubehandling, konkurs- og dødsbu

  • Barne- og familierett

  • Strafferett

  • Bistandsoppdrag for overgrepsoffer

  • Plan- og bygningsrett

  • Forvaltningsrett

  • Kommunalrett