Advokat Anette Stegegjerdet Norberg

Anette_lzn.jpg

Advokat Anette Stegegjerdet Norberg
(f. 1986) frå Luster. Ho har Master i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen våren 2010.

Anette Stegegjerdet Norberg kjem frå stillinga som politiadvokat i Sogn og Fjordane politidistrikt, og har omfattande prosedyreerfaring frå straffesaker. Ho fekk advokatbevilling i april 2013, og har arbeidd ved kontoret sidan august 2014. 


Mobiltelefon: 977 59 069
E-post: anette@advokat-tollefsen.no

Arbeidsområder:

  • bistandsoppdrag til offer for familievald og overgrep
  • strafferett
  • barnevernssaker
  • barnefordeling
  • prosedyre
  • arbeidsrett
  • arv og skifte